Jesteś tutaj

Przedmiot uzupełniający seminarium magisterskie - studia zaoczne

Opis: 

Druga, sejmowa wersja układu hadziackiego znajduje sie pod poniższym linkiem (od str. 297). Proszę porównać obie wersję i poszukać różnic pomiędzy nimi. 
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false...

Tematy esejów na zaliczenie nieobecności
 
Zjazd pierwszy (8 X 2017):
- Geneza kozactwa na Dzikich Polach: czy czynnik tatarski był jedynym, który spowodował narodziny kozakowania?
- Dlaczego warto było zostać Kozakiem? Co powinien zrobić człowiek chcący na początku XVI wieku zachęcić ludność ruską do kozakowania na stepach?
 
Drugi zjazd (5 XI 2017)
- Jakie przemiany przeszła Kozaczyzna w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XVII wieku i jakie to miało skutki dla jej losów?
- Kozaczyzna – lojalny poddany czy niebezpieczny wróg? Polityka kozacka wobec Rzeczpospolitej i króla w latach 20. i 30. XVII w.
 
Zjazd trzeci (26 XI 2017)
- Dlaczego Bohdanowi Chmielnickiemu, w przeciwieństwie do poprzednich przywódców powstań kozackich, udało się odnieść sukces? Źródła tego sukcesu.
- Pod Zborowem legła nadzieja Chmielnickiego na zbudowanie samodzielnego państwa kozackiego, do którego dążył hetman kozacki od początku powstania! Czy zgadzasz się z tą opinią?
 
Zjazd czwarty (10 XII)
- Ugoda zborowska czy układ perejasławsko-moskiewski z 1654 roku – które z tych porozumień było korzystniejsze dla Bohdana Chmielnickiego i Kozaków?
- Od początku buntu do Perejasławia (1654 r.) – jak wyglądała ewolucja stosunków kozacko-moskiewskich?

Zjazd V (14 I 2018)
- Co gwarantowała ugoda hadziacka Kozakom, a jaką korzyść przynosiła ona Rzeczpospolitej?
- Porównaj ugody perejasławską i hadziacką. Która była korzystaniejsza dla Kozaków?