Jesteś tutaj

Casus monasterii Petrishusensis

Opis: 

Szanowni Panowie,
zamieścilem calą I księgę Casus, poświęconą osobie fundatora klasztoru, bp. Konstancji Gebharda II i samej fundacji. Bardzo proszę o lekturę rozdz. 9 - 10 i 24 - 27 oraz zorientowanie się po nagłówkach w zawartości I księgi, jak rowież ustalenie liczby inserowanych w niej dokumentów. Dla ogólnej orientacji w tematyce kronik klasztornych XI - XIII w. polecam  lekturę pierwszej części mojego artykułu: Mnisi - fundatorzy - pismo. Cronica Domus Sarensis na tle dziejopisarstwa klasztornego XI -XII w., w: Christianitas Romana, red. K. Skwierczyński, Warszawa 2009, s. 234 i nn.
Hasło dostępu: Petershausen