Jesteś tutaj

Zajęcia dla studiów podyplomowych - 08.12.2018

Opis: 

Zbigniew Landau, Wojciech Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja; ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014
Włodzimierz Mędzrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939; procesy socjalizacji, Warszawa 2002
Włodzimierz Mędrzecki, Województwo wołyńskie 1921-1939,  Wrocław 1983
Janusz Żarnowski, Społeczeństwo drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973

Prócz tego proszę zerknąć do:

Ochotnicza Legia Kobiet we Lwowie. Album z fotografiami, AAN Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór], http://szukajwarchiwach.pl/2/109/0/2.1/74/str/1/1/30#tabSkany
Narodowa Organizacja Kobiet, Do Kobiet!, Warszawa 1922, na stronie: http://polona.pl/item/32000951/0/ 
Polska Partia Socjalistyczna, ”Tydzień Kobiet”, Warszawa 1932, na stronie: http://polona.pl/item/21977221/0/ 
Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich, Deklaracja Ideowa, Warszawa 1928, na stronie:http://polona.pl/item/30525719/0/ 
Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy, Kobieto żydowska/ Judisze Frojen!, 1922, na stronie: http://polona.pl/item/764535/0/
Statut Stowarzyszenia Narodowa Organizacja Kobiet, Warszawa 1921, na stronie: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1564 
Statut Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, Warszawa 1928, na stronie: https://polona.pl/item/statut-organizacji-przysposobienia-kobiet-do-obrony-kraju,NzA5NzYzODI/7/#index 
Statut Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem, Warszawa 1930, na stronie: https://polona.pl/item/statut-polskiego-stowarzyszenia-kobiet-z-wyzszym-wyksztalceniem,NzAyNjA0NjQ/0/#info:metadata
Statut Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Warszawa 1928, na stronie: https://polona.pl/item/statut-zwiazku-pracy-obywatelskiej-kobiet,NzA5MjQ4Nzg/ 
O umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety, P. J. Möbius, Katinka v. Rosen ; przekł. z 9-tego wydania niem. dokonał Adam Drowicz, Kraków 1937 (od s. 132), http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=4653