Jesteś tutaj

Historia nowożytna Polski, 3, Tumult torunski w propagandzie wizualnej

Opis: 

1. Thoruni libertate violata / crudelitate Jesuitarum, medal srebrny, Toruń 1724, Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW.N.8589. Podobizna na stronie tytułowej: Thornische Denckwürdigkeiten, worinnen die im Jahr Christi 1724 und vorhergehenden Zeiten verunglückte Stadt Thorn […] vorgestellt wird, Berlin 1726.

2. Frontyspis, David Fassmann Extraordinaires Gespräche in dem Reiche derer Todten, bestehende in einer Entrevuë zwischen dem Thornischen Oberpräsidenten Roessner […] und dem Stammvater […] des Jesuiter Ordens, Ignatio von Loyola, s. l. 1725], reprodukcja z egzemplarza Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. St. Dr. 27666 II [David Fassmann, wydawca tygodnika literackiego „Rozmowy w królestwie umarłych”, w numerze poświęconym sprawie toruńskiej zaprezentował dialog między straconym burmistrzem Rösnerem i założycielem zakonu jezuitów, św. Ignacym Loyolą]

3. Représentation de la cruelle et sanglante tragédie de Thorn, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Gr. Pol. 23315 [Dołączony do kilku broszur miedzioryt Przedstawienie straszliwej i krwawej tragedii toruńskiej w ośmiu scenach obrazował przebieg grudniowych egzekucji.] 

4. Pieter van den Berge, De bloeddorst der Jesuiten, vertoond in het onderdrukken der Poolse kerk, met de yszelyke uitwerkzelen der roomse geestelyken, verbeeld by het bloedbad van Thoorn, den 7den van wintermaand, 1725, akwaforta, Rijksmuseum, Amsterdam, nr inw. RP P 1907-4487 [Jednostronicowa niderlandzka broszura Krwiożerczy jezuici, zawierająca alegoryczne wyobrażenie wydarzeń toruńskich]

5. Ilustracja do propagandowego pisma Daniela Ernesta Jabłońskiego, Das Betrübte Thorn : Oder die Geschichte so sich zu Thorn Von Dem II. Jul[i] 1724. biss auf gegenwärtige Zeit zugetragen, Aus zuverlässigen Nachrichten, Berlin 1725, reprodukcja z egzemplarza Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. BJ St. Dr. 27665 II

Lista katalogów