Jesteś tutaj

Lista lektur egzaminacyjnych (2020/2021)

Opis: 

R. Kulesza  
Lista Lektur egzaminacyjnych (rok akademicki 2020/2021)
 
Syntezy (obowiązkowe)
W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999
E. Wipszycka, B. Bravo, M. Wecowski, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009 (oraz t. 1 E. Wipszycka, B. Bravo, Warszawa 1988)
A. Ziółkowski, Starożytność, Warszawa 2009
 
 
Lektury monograficzne (do wyboru jedna książka dotycząca dziejów Grecji oraz jedna na temat Rzymu)
Grecja
I. Bieżuńska, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987
M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999
R. Kulesza, Maraton, Warszawa 2005
W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994
K. Nawotka, Aleksander Wielki, Wrocław 2003
M.J. Olbrycht, Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2003
J. Rzepka, Monarchia macedońska, Warszawa 2006
S. Sprawski, Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi, Kraków 2009
M. Węcowski, Sympozjon czyli wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej, Warszawa 2011
A. Wolicki, Symmachia  spartańska w VI-V w. p.n.e., Warszawa 2012
 
Rzym
W. Dobrowolski, Sztuka Etrusków, Warszawa 1971
R. Etienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971
P. Grimal, Marek Aureliusz, Warszawa 1997
P. Janiszewski, Panthera - ojciec Jezusa, Warszawa 2013
K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989
D. Musiał, Dionizos w Rzymie, Kraków 2009
M.S. Popławski, Oktawian August, Lublin 1938.
E. Wipszycka,  Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994
J. Vogt, Upadek Rzymu, Warszawa 1993
R. Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w., Kraków 2003
 
 
Wszystkich przystępujących do egzaminu obowiązuje znajomość map Grecji i Rzymu w starożytności (L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej, Warszawa 1947 (i następne wydania).
 
Z osobami, które nie zaliczą wcześniej egzaminu pisemnego z historii Wschodu będę również rozmawiał  nie tylko o antyku, ale i ogólniej o starożytnych dziejach (stosowna partia w książce - M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004), ale także starożytności w Indiach, Chinach, Ameryce i Afryce (A. Coterell (red.), Cywilizacje starożytne, Łódź 1996).
 
 
Lektury źródłowe w zakresie obowiązującym na ćwiczeniach w I i II semestrze (Grecja i Rzym).
 
W przypadku  lektur monograficznych możliwe są inne (po angielsku, niemiecku, rosyjsku, francusku) uzgodnione wcześniej.