Jesteś tutaj

Katalog publikacji

Opis: 
 1. Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Historia Iagellonica, Kraków, 2001.
 2. Poland, w: Women, Gender, and Fascism in Europe, 1919-45, red. K. Passmore, Macmillan 2003, s. 148–167.
 3. Kobieca seksualność w świetle teorii Michela Foucaulta. Spojrzenie na Polskę międzywojenną, w: Kobieta i rewolucja obyczajowa: społeczno-kulturowe aspekty seksualności: wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska and A. Szwarc, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 17–31.
 4.  „So wie zuhause“. Die private Sphäre als Arbeitsplatz polnischer Migrantinnen, w: Von Polen nach Deutschland und zurück, Die Arbeitsmigration und ihre Herausforderungen für Europa, red. M. Nowicka, transcript Verlag, Bielefeld 2007, s. 205-225.
 5. Commuting between private lives, w: Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik., red. S. Metz-Göckel, M. Morokvasic, S.A. Münst,, Barbara Budrich Verlag, Opladen – Farmington Hills 2008, s. 121–140.
 6. Reading the city. Methodological considerations on urban history and urban studies, w: Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations,red. L. Klusákova, L. Teuliéres, Piza Plus – Piza University Press, Piza 2008, s. 1–16.
 7. Between Emancipation and Traditionalism–The Situation of Women and the Gender Order in Poland after 1945. In: S. Hering, ed., Social Care Under State Socialism (1945-1989): Ambitions, Ambiguities, and Mismanagment. Barbara Budrich Publishers, Opladen – Farmington Hills 2009, s. 175-187.
 8. „Codzienność peryferyjna.” Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia – studium przypadku. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” r.2011, nr 1, s. 57–64 [współautorstwo: B. Klich-Kluczewska] 
 9. Na peryferiach peryferii. Codzienność PRL w polskiej historiografii, „Rocznik Antropologii Historii”r. 2012, t. II, nr 1, s. 175–193.
 10. The split identity. The role of a historian’s autobiographical memory in the research of contemporary history, w:From mentalités to anthropological history: theory and methods, red. B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa, Historia Iagellonica, Kraków 2012, s. 1–10.
 11. Historia kobiet - kilka uwag metodologicznych, w: Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, red. K. Makowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 13–28.
 12. Historia kobiet versusstudia gender– o potrzebie interdyscyplinarnego dialogu, w: Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2014, s. 115–126.
 13. Historia mówiona, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014, s. 161–163.
 14. Backlash post-stalinien en Pologne, „Clio. Femmes, Genre, Histoire” r. 2015, nr 41, s. 165–174.
 15. Post-Stalinist backlash in Poland, „Clio. Femmes, Genre, Histoire”r. 2015, nr 41, s. 165-174.
 16. Przemoc i zapomnienie. Druga wojna światowa z perspektywy płci kulturowej, w: Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. K. Bałżewska, D. Korczyńska-Partyka, A. Wódkowska,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015, s. 27–43.
 17. Historia mówiona w polskich badaniach dziejów najnowszych, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 2017, nr 7, s. 163–183.
 18. Polifonia historii mówionej, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 2018, nr specjalny, s. 9-19 [współautorstwo: P. Filipkowski]. 
    hasło dostępu do plików w katalogu:     DobrochnaKalwa

Lista katalogów