Jesteś tutaj

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dyżury:
e-mail: l.niesiolowski@uw.edu.pl
 
http://ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/cropped_files/paszport_foto_25_2_0_0.png p.o. Kierownika Jednostki Dydaktycznej
dr hab. Marek Pawełczak
dyżury: środa 9 IX  i 23 IX godz. 10.00-11.00
we wtorki, 15 IX i 29 IX, godz. 12.00-13.00
Ponadto istnieje możliwość umówienia spotkania online w czwartki w godzinach 12.30-13.30 -  m.pawelczak@uw.edu.pl
e-mail: m.pawelczak@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- podejmowanie wszelkich decyzji związanych z tokiem studiów stacjonarnych i studiów wieczorowych;
- organizacja obsady zajęć dydaktycznych, określania liczby grup zajęciowych oraz podejmowanie innych decyzji związanych z procesem dydaktycznym studiów prowadzonych w Instytucie;
- koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz oceny pracowników naukowych i doktorantów w zakresie dydaktyki;
- koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem zmian programowych w studiach prowadzonych w Instytucie;
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS;
- dbanie o zachowanie wysokiej jakości dydaktyki w Instytucie;
- nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej Instytutu oraz Komisji Stypendialnej;
- kontakty z kołami naukowymi działającymi w Instytucie oraz samorządem studenckim;
- współpraca z komisją dydaktyczna Rady Naukowej Instytutu;
- koordynacja działań reklamujących studia w Instytucie, w tym profil Instytutu na Facebook’u;
- kontakty z absolwentami Instytutu;

 
Koordynator ds. Mobilności (w tym program LLP Erasmus)
dr Igor Chabrowski (sprawy studenckie)
dyżur:
e-mail: i.chabrowski@uw.edu.pl

Kompetencje:
- prowadzenie procesu rekrutacji studentów na stypendia Erasmus;
- wsparcie studentów obcokrajowców podejmujących studia w Instytucie;

 
   
 
   
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. informatyzacji i projektów cyfrowych
Dominik Purchała
e-mail: d.purchala@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- koordynacja projektów cyfrowych,
- nadzór nad infrastrukturą sieciową i sprzętową Instytutu,
- koordynacja zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,
- konsultacja IT przy pisaniu grantów i wniosków o dofinansowanie projektów badawczych oraz pomoc w ich realizacji;