Jesteś tutaj

Współpraca z zagranicą

Współpraca zagraniczna Instytutu Historycznego jest realizowana w ramach porozumień dwustronnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uniwersytetami zagranicznymi, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach ERASMUS i CEEPUS oraz międzynarodowych projektach naukowo-dydaktycznych. Strategiczną współpracę Instytut prowadzi z École des hautes études en sciences sociales w Paryżu. Kontakty naukowe i osobiste środowisk obu tych instytucji dotyczą przede wszystkim historyków średniowiecza, starożytności, i XX w.; zostały one zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych XX w.

Dowiedz się więcej ...

Ogłoszenia dotyczące współpracy z zagranicą

23/02/2016 - 01:36

EXPERTS stypendia naukowe w krajach Azji południowo-wschodniej dla studentów i pracowników naukowych

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że do 1 marca 2016 trwa nabór w ramach projektów Erasmus Mundus A2 EXPERTS (Azja), koordynowanych przez Uniwersytet w Getyndze. UW nie jest partnerem w tych projektach, ale nasi studenci i pracownicy  mogą składać wnioski jako tzw. grupa targetowa 2 (TG 2). Szczegóły na stronie projektu: www.expertsasia.eu
 
Poniżej informacja nadesłana przez koordynatora projektu w Getyndze.
 
W razie pytań proszę o kontakt.
 
Z poważaniem,
Anna Sadecka

17/02/2016 - 23:15

Dyżury Jerzego Pysiaka w semestrze letnim

Szanowni Państwo,

W semestrze letnim będe dyżurował w poniedziałki, w godzinach 14.30 - 16.00, w pokoju nr 15 (III piętro).

Jerzy Pysiak

10/02/2016 - 15:10

Graduate Workshop: "European History across Boundaries" (16th to the 20th century), Moguncja 12-14 X 2016

A graduate workshop on “European history across boundaries” is to be held this October at the Leibniz Institute of European History in Mainz, Germany.

10/02/2016 - 14:57

Granty i stypendia zagraniczne i krajowe - LUTY 2016 r.

Szanowni Państwo,

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przedstawia najnowsze oferty grantów i stypendiów zagranicznych dla doktorantów, doktorów i profesorów. 
Można je znaleźć pod linkiem 
http://www.euraxess.pl/files/Granty%20i%20stypendia_luty%202016%281%29.pdf

Jerzy Pysiak

01/02/2016 - 23:44

Leo Baeck Summer University in Jewish Studies, Berlin, Germany 2016 - Application Deadline 1 March 2016

Dear friends, dear colleagues,
 
We are writing to inform you that the application period is under way for the Leo Baeck Summer University 2016 in Berlin, Germany. The final application deadline is March 1, 2016.
 
We'd greatly appreciate your sharing this information and the attached flyer with your students and placing it in any upcoming bulletins / journals.
 
LBSU Advanced Program in Jewish Studies, June 30 to August 12, 2016:
 

31/01/2016 - 20:45

Rozmowy kwalifikacyjne na stypendia Erasmusa

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że rozmowy kwalifikacyjne na stypendia Erasmusa odbędą się 29 lutego 2016 r. Termin składania dokumentów (w przegródce dr Elżbiety Szabat na portierni) upływa 25 lutego 2016 o godzinie 18.30. Dokładny harmonogram rozmów kwalifikacyjnych zostanie podany po 25 lutego, gdy znana już będzie liczba kandydatów.

15/01/2016 - 10:28

Spotkanie informacyjne dla kandydatów na stypendia Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że spotkanie informacyjne dla kandydatów na stypendia Erasmus+ odbędzie się 22 stycznia (piątek) o godzinie 18.30 w sali 125.

12/01/2016 - 12:42

Bezpłatne prowadzenie badań w europejskich ośrodkach naukowych (Projekt RICH 2020)

Szanowni Państwo,

Przypominamy, za Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE, o możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp. W ramach europejskiego projektu RICH 2020 ogłoszono listę projektów, które finansują badania, a także koszty podróży i pobytu.

11/01/2016 - 19:10

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus na rok 2016/2017

Szanowni Państwo,

Przedstawiam nadesłane przez Biuro Współpracy z Zagranicą "Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus na rok 2016/2017".

Można je pobrać z załącznika znajdującego się pod ogłoszeniem.

Jerzy Pysiak

Strony

Pełnomocnik Dyrektora ds. kontaktów zagranicznych i popularyzacji nauki


dr Dobrochna Kałwa
dyżur:
wt. 12.00-13.30
p. 15, III piętro
e-mail:
d.kalwa@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności