Jesteś tutaj

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Komitet Redakcyjny:
Katarzyna Błachowska, Marek A. Janicki, Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), Krystyna Stebnicka, Piotr Węcowski.
W Okładka książki Dzieje Unii Jagielońskiej.serii drukowane są klasyczne już dziś rozprawy historyków warszawskich, często zapomniane, które jednak dzięki tematyce i odkrywczości tez czy metod stały się wzorcowe i wywarły wpływ na późniejszą historiografię.
W serii ukazały się do chwili obecnej:

  • M. Handelsman, Historyka, Warszawa 2011;
  • L. Widerszal, Sprawy kaukaskie, Warszawa 2011;
  • O. Halecki, Dzieje Unii Jagiellońskiej, t. 1-2, Warszawa 2013;
  • J. Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczpospolitej, Warszawa 2016;
  • I. Bieżuńska-Małowist, Niewolnictwo w Egipcie grecko-rzymskim, Warszawa 2016.