Jesteś tutaj

Historyczne

Studia adresowane są do pasjonatów historii oraz wszystkich tych, którym wiedza historyczna przyda się w praktyce zawodowej. Umożliwiają one rozwój zainteresowań, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w przypadku nauczycieli - uzyskanie dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Informacja dotycząca pracy:
1. Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
2. Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
3. Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według załączonego wzoru.  

Informacja dotycząca rozliczenia toku studiów:
warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów jest
- zaliczenie wszystkich przedmiotów
- uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej
- złożenie w sekretariacie "karty obiegowej" (w załączniku ) oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto wydziału:
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518
Wydział Historyczny UW
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe - świadectwo

O terminie odbioru świadectw będziemy informować każdego z Państwa indywidualnie