Jesteś tutaj

Wszystkie ogłoszenia i informacje

29/10/2018 - 09:55

Dodatkowe szkolenia biblioteczne

Szanowni Państwo, proszę o kontakt e-mailowy osoby, które nie mogły uczestniczyć w dotychczasowych szkoleniach w BUW. W zależności od liczby zgłoszeń zorganizujemy jedno lub dwa dodatkowe szkolenia w listopadzie lub grudniu.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Nowakowski

27/10/2018 - 12:03

Rozliczenia roku na studiach zaocznych - PILNE!

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę, by wszyscy studenci studiów zaocznych, którzy nie mają jeszcze rozliczonego roku, zgłośili się jak najszybciej do p. Elżbiety Godlewskiej (pok. nr 5) i wyjaśnili swój status. W przeciwnym wypadku zostaną skreśleni z listy studentów.

Aneta Pieniądz

26/10/2018 - 14:08

Szkolenie BHP dla studentów I roku Studiów Zaocznych Historii I stopnia

Szanowni Państwo 
W terminie od 2.11.2018 roku do dnia 8.02.2019 roku odbędzie się Szkolenie BHP. Program szkolenia oraz test będzie dostępny na stronie internetowej CKC UW (COME). Szkolenie zakończy się egzaminem testowym (26 pytań zamknietych jedokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia. 
Termin poprawkowy odbędzie się od 1 marca 2019 do 07 marca 2019.  

26/10/2018 - 14:01

K. Stebnicka - odwołanie dyżurów

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu  odwołuję dyżury w dniach 31 X i 7 XI (środy).
K. Stebnicka

24/10/2018 - 22:25

Odwołane zajęcia dr Magdaleny Kozłowskiej w dniu 30.10.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 30.10.2017 nie odbędą się moje zajęcia. Zajęcia z międzywojnia zostały już odrobione. Termin odrabiania lektoratu zostanie uzgodniony w najbliższym czasie.
Z wyrazami szacunku,
Magdalena Kozłowska

23/10/2018 - 19:35

To all Erasmus exchange students. Urgent!

To all Erasmus exchange students. Urgent! Please send the list of all the courses you are attending at the Institute of History providing your name, student grade book number and email address to the Mobility Coordinator Igor Chabrowski (i.chabrowski@uw.edu.pl) by 25 October noontime (12:00).
23/10/2018 - 07:41

odwołanie wykładu

Z powodu udziału w konferencji odwołuję wykład OGUN w dniu 23.10.2018.
Grażyna Szelągowska

23/10/2018 - 07:39

odwołanie dyżuru

Z powodu udziału w konferencji odwołuję dyżur w dniu 23.10.2018.
Grażyna Szelągowska

Strony