Jesteś tutaj

O studiach zaocznych magisterskich

Zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW
Indywidualny tok studiów na IH UW
Warunkowe zaliczenie i powtarzanie roku
Zaliczenie zajęć i roku
Formularze podań dostępne są na kontach studenckich w systemie USOS (po zalogowaniu: DLA STUDENTA->PODANIA)

Wykaz opłat za studia wnoszonych przez studentów Instytutu Historycznego
Wszelkie opłaty studenci wszystkich typów studiów: stacjonarnych, a także niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) wnoszą za pośrednictwem systemu USOS.
Informacje  dotyczące konta bankowego Instytutu Historycznego:
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nr konta: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9537