Jesteś tutaj

Program studiów dziennych magisterskich

Program studiów II stopnia (magisterskie) stacjonarnych. Obowiązujący od 1 X 2019 r.

Plan studiów II stopnia (magisterskie) stacjonarnych. Obowiązujący od 1 X 2019 r.

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA, OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018.
PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2012 ZE ZMIANAMI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017.

Szczegóły dotyczące rozliczania programu do roku 2018/2019:

I. Zajęcia okołoseminaryjne
Do zajęć okołoseminaryjnych mogą być zaliczone (oprócz zajęć dostępnych w rejestracji na przedmioty okołoseminaryjne) także wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z bloków lub specjalizacji, o ile nie zostaną one rozliczone w ramach wybranego przez Państwa bloku lub specjalizacji. Zajęcia takie można rozliczyć po otrzymaniu ustnej akceptacji promotora (prowadzącego główne seminarium).
Uwaga: zajęciami okołoseminaryjnymi nie mogą być seminaria.
Jeżeli jako zajęcia okołoseminaryjne chcą Państwo rozliczyć zajęcia z innych jednostek dydaktycznych, wymagana jest zgoda Pana Prodziekana ds. studenckich prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego. W tym celu należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich podanie zaopiniowane przez promotora.

II. 5 punktów ECTS z nauk społecznych 
Studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach magisterskich począwszy od 1 X 2017, są zobowiązani - zgodnie z przepisami ministerialnymi - do zaliczenia w ciągu studiów 5 punktów ECST z obszaru nauk społecznych. Zgodnie z rozpocządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2011 r. do obszaru nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe:

- w dziedzinie nauk społecznych

 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
 • nauki o mediach
 • nauki o polityce
 • naki o polityce publicznej
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
 • pedagogika
 • psychologia socjologia

- w dziedzinie nauk ekonomicznych

 • ekonomia
 • finanse nauki o zarządzaniu
 • towaroznawstwo

- w dziedzinie nauk prawnych

 • nauki o administracji
 • prawo
 • prawo kanoniczne.

Według nowego programu studiów magisterskich w IH (obowiązującego studentów, którzy rozpoczęli studiowanie na pierwszym roku począwszy od 1 X 2017) studenci I roku do wyrobienia 7 pkt ECST "z zajęć poza IH, w tym z zakresu nauk społecznych 5 pkt ECST". Zajęcia z ww. dyscyplin mogą być zaliczone w ramach owych 5 punktów ECST.