Jesteś tutaj

Program studiów dziennych magisterskich

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA, OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018.
PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2012 ZE ZMIANAMI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017.
PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013.

TZW. STARY PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH (W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW II ROKU).   

Szczegóły dotyczące rozliczania programu:

1. Zajęcia okołoseminaryjne
Do zajęć okołoseminaryjnych mogą być zaliczone (oprócz zajęć dostępnych w rejestracji na przedmioty okołoseminaryjne) także wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z bloków lub specjalizacji, o ile nie zostaną one rozliczone w ramach wybranego przez Państwa bloku lub specjalizacji. Zajęcia takie można rozliczyć po otrzymaniu ustnej akceptacji promotora (prowadzącego główne seminarium).
Uwaga: zajęciami okołoseminaryjnymi nie mogą być seminaria.
Jeżeli jako zajęcia okołoseminaryjne chcą Państwo rozliczyć zajęcia z innych jednostek dydaktycznych, wymagana jest zgoda Pana Prodziekana ds. studenckich prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego. W tym celu należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich podanie zaopiniowane przez promotora.