Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe magisterskie

Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów magisterskich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

 ---SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
(koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska)

UWAGA!

 W związku z koniecznością ogólnouniwersyteckiego dostosowania programów specjalizacji do nowego Rozporządzenia MEN dot. standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r., w roku 2018/2019 specjalizacja nauczycielska zostanie uruchomiona dopiero w semestrze letnim.
 

 ---SPECJALIZACJA ACHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
(koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)

 ---SPECJALIZACJA EDYTORSTWO ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH
 (koordynator: dr Marek Janicki)

 ---SPECJALIZACJA POPULARYZACJA HISTORII(koordynator: dr hab. Marcin Zaremba) 

 ---SPECJALIZACJA EDYTORSTWO OGÓLNE (do 2012)