Jesteś tutaj

Podania - instrukcje

Szanowni Państwo!

Wszelkie podania w Instytucie Historycznym należy składać poprzez system USOS, wydrukować i podpisane przynieść do jednego z sekretariatów ds. studenckich (p. 5 lub p. 7) lub bezpośrednio na dyżur Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich dr. hab. Marka Pawełczaka (dotyczy także studentów spoza IH).

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)

podania o przepisanie lub uznanie ocen (w ramach UW i spoza UW)

podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) - powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów)
 

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS jest podanie o wznowienie na studia.

INSTRUKCJA ROZLICZENIA ROKU 2016/2017 ORAZ 2017/2018
INSTRUKCJA ROZLICZENIA ROKU 2015/2016

ZASADY REALIZOWANIA INDYWIDUALNEJ OPIEKI NAUKOWEJ (OBOWIĄZUJE OD 2019/2020)

FORMULARZ INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
Oświadczenie opiekuna naukowego - studia II stopnia

 


Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)