Jesteś tutaj

Podania - instrukcje

Szanowni Państwo!

Wszelkie podania w Instytucie Historycznym należy składać poprzez system USOS, wydrukować i podpisane przynieść do jednego z sekretariatów ds. studenckich (p. 5 lub p. 7) lub bezpośrednio na dyżur Zastępcy Dyrektora ds. Studenckich dr. hab. Piotra Węcowskiego (dotyczy także studentów spoza IH).

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)

podania o przepisanie ocen (w ramach UW i spoza UW)

podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) - powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów)
 

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS jest podanie o wznowienie na studia.