Jesteś tutaj

Lista informacji semestralnych

02/11/2016 - 08:34

PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW - SEMESTR ZIMOWY I CYKL ROCZNY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z Biurem Spraw Studenckich i Działem Aplikacji Komputerowych, dla studentów Instytutu Historycznego w dniach 7 – 15 listopada 2016 r. zostanie uruchomiona tura podpięć przedmiotów semestru zimowego i cyklu rocznego.

06/09/2016 - 08:35

Obchód po Warszawie (forma zastępcza objazdu kursowego)

Obchód po Warszawie (forma zastępcza objazdu kursowego) odbędzie się w dniach 12-14 IX br.
Więcej informacji w ogłoszeniu.

Lista ogloszen

22/02/2017 - 15:04

Edytorstwo Ogólne - odwołanie zajęć red. Anny Kędziorek w dniu 23 II br.

Szanowni Państwo,
z powodu choroby red. Anna Kędziorek odwołuje jutrzejsze zajęcia.
M. Janicki
 

20/02/2017 - 21:23

Odwołanie dyżuru 21.02

Szanowni Państwo,

W związku z rekrutacją do programu Erasmus+, jestem zmuszona odwołać dyżur w dniu 21.02 o godzinie 14.00.

Z poważaniem
ESzabat

18/02/2017 - 21:44

Dyżury w semestrze letnim - K. Bobiatyński

Szanowni Państwo

Moje dyżury w semestrze letnim będą się odbywały w środy w godz. 13.15-14.30

18/02/2017 - 19:44

Ćwiczenia z historii starożytnej i lektorat z łaciny - I rok

Informujemy, że od następnego zjazdu (25.02) zajęcia z Historii starożytnej gr. 1 i gr. 2, prowadzone przez prof. Krystynę Stebnicką będą się odbywały dla każdej z grup w sobotę i niedzielę (tak jak w poprzednim semestrze, czyli jedne zajęcia 90 min. w sobotę, i jedne w niedzielę). Analogicznie, zajęcia z łaciny będą się odbywały również w soboty i w niedzielę dla każdej grupy.

18/02/2017 - 19:42

Zaliczenie 1 ECTS z WF - studenci I roku

Przypominamy, że studenci licencjackich studiów zaocznych, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017, są zobowiązani do zaliczenia 1 punktu ECTS z wychowania fizycznego. W związku z tym od 2 lutego na platformie COME można się rejestrować na kurs internetowy, który pozwala te zajęcia zaliczyć. Ponadto osoby, które są członkami zarejestrowanych klubów i stowarzyszeń sportowych, mogą złożyć w pok. 5 podanie wraz z kserokopią dokumentu, potwierdzającego członkostwo w w/w organizacjach i wnioskować o zaliczenie zajęć z WFu na tej podstawie.

Sekretariat Studiów Zaocznych

Pokój nr 5, III piętro,
tel. 22 55 20 771
e-mail: studia.ih@uw.edu.pl

poniedziałek – nieczynny
wtorek – 9.00-15.00
środa-piątek – 9.00-15.00
sobota - 9.30-15.00
p. Elżbieta Godlewska
e.z.godlewska@uw.edu.pl

 

Sekretariat ogólny i dyrektora:

Czynny w dni powszednie:
8.00 - 17.00,
pokój 18, III piętro;
tel. 22 55-20-415;
tel./fax 22 826 19 88
e-mail: sekretariat.ih@uw.edu.pl
mgr Paweł Derecki
mgr Iwona Włodarczyk