Jesteś tutaj

Prace roczne i licencjackie

Szanowni Państwo,
w Instytucie Historycznym UW obowiązują procedury antyplagiatowe. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a prace śródroczne w systemie plagiat.pl

Na studiach I stopnia sprawdzane są wszystkie prace roczne i licencjackie.
 
Systemy pomagają promotorowi w ocenie samodzielności i oryginalności przygotowanej przez studenta pracy pisemnej. Test antyplagiatowy prac rocznych przeprowadza wyłącznie sekretariat dydaktyczny (pok. 5 i 7). Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną procedurą.  

PRACE ROCZNE:
 Prace roczne - ważne informacje
Pierwsza strona pracy rocznej
Prace roczne z historii starożytnej 

 PRACE LICENCJACKIE:
 Zgłoszenie przed egzaminem licencjackim.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Podanie o wznowienie studiów

Trzy pierwsze strony pracy licencjackiej
* KOD ERASMUS (dla prac z zakresu historii): 08.300

APD - Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego
* 3104-LIC-HI-.........pdf (w wykropkowane pole należy wstawić numerem PESEL) -  wzór nazwy pracy w formacie pdf dla licencjatu z historii, wymagany przy zapisywaniu pracy w APD

Zasady pisania prac licencjackich w Instytucie Historycznym UW obowiązujące na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.