Jesteś tutaj

Specjalizacje zawodowe licencjat

 Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów licencjackich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać. Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy. 

---
SPECJALIZACJA ARCHIWALNA 
(koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2017 r.
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2012 r.

---
SPECJALIZACJA EDYTORSKA
(koordynator: dr Marek Janicki
Edytorstwo ogólne - program dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2012 r. 
UWAGA: od 1.10.2017 r. specjalizacja zostaje zawieszona.

---
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
(koordynator: dr hab. Katarzyna Błachowska)
 Specjalizacja nauczycielska obowiązująca od 1.10.2017 - kompetencje do nauczania w szkole podstawowej

Uwaga!
Studenci, którzy rozpoczęli specjalizację nauczycielską 1.10.2014 r. realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2012 r.
Studenci, którzy rozpoczynają specjalizację nauczycielską 1.10.2015 r. realizują program, obowiązujący od dn. 1.10.2015 r.