Jesteś tutaj

Rejestracje na zajęcia

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się w dniu 17 września (wtorek) o godzinie 10.00 rejestracji na zajęcia dla studentów kierunku Historia, na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zapisów w ramach studiów I stopnia:.
 
I ROK

 1. Studenci I roku zostali zapisani na przedmioty obowiązkowe: „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” (0000-BHP-OG) oraz „Archeologia (Historia starożytna ziem polskich)”  (3104-L3ARCH)
 2. Przydział w ramach poniższych zajęć jest dokonywany przez opiekuna roku i pojawi się w najbliższych dniach:
 • Technologia Informacyjna (3104-L3TI)
 • Wstęp do badań historycznych (3104-L3WBH)
 • Wstęp do pisania prac uniwersyteckich (3104-L3WPPU)
 • Historia starożytna I semestr (3104-L3HST1)
 • Łacina I semestr (3104-L3LAC1)

II ROK i III ROK

 1. Łacina III semestr (3104-L3LAC3) - Przydział następuje zgodnie z grupami z I roku (kontynuacja z II semestru)
 2. Rejestracje dostępne dla Państwa w USOSwebie w ramach IH:
  - Rejestracja IH - HISTORIA, Przedmioty studiów I stopnia, sem. zim. 2019/2020 (3104-HI-L2/L3-19Z)
  - Rejestracja IH - HISTORIA - seminaria dyplomowe (studia I,II stopnia), sem. zim. 2019/2020 (3104-HI-M-L-SDYP.19Z)
 3. Epokowe zajęcia anglojęzyczne, na których zapisy nastąpią po rozmowie kwalifikacyjnej:
  - "Political and religious culture of Poland in 11th-12th" (3104-L3HSRPL-19ANG) – więcej informacji podamy wkrótce

Przypominamy, że w ramach zajęć fakultatywnych mogą Państwo realizować wszystkie zajęcia oferowane w ramach IH nie rozliczone w inny sposób. 

Przypominamy także o trwającej od 4 września od rejestracji na przedmioty kursowe dla II i III roku - w dniu 17 wrzesnia rozpoczyna się druga tura (3104-HI-L-KURS.19Z).