Jesteś tutaj

Egzaminy epokowe dzienne

W Instytucie Historycznym UW obowiązują dwa typy egzaminów epokowych (A i B). Na I roku studiów każdy student zobligowany jest zdać egzamin na poziomie A. Dwa z pozostałych egzaminów (na II i III roku) mogą być zdawane na poziomie B. 

Egzamin A
Zakres: znajomość faktografii ze wskazanych przez egzaminatora podręczników. Znajomość 6-8 opracowań i źródeł ustalonych z egzaminatorem.
Egzamin B
Zakres: znajomość podstawowej faktografii ze wskazanych przez egzaminatora podręczników.

Na początku roku akademickiego egzaminatorzy ogłaszają na stronie internetowej Instytutu ogólne wymagania egzaminacyjne na poziomie A i B. Szczegółowe ustalenia czynione są indywidualnie, przy przyjmowaniu zapisów na egzamin.Poniżej znajdują się pliki z informacjami o wymogach egzaminacyjnych typu A i B.

Historia starożytna:
dr hab. Paweł Janiszewski
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dr hab. Jacek Rzepka
dr hab. Krystyna Stebnicka
dr Elżbieta Szabat
dr hab. Marek Węcowski
dr hab. Robert Wiśniewski
prof. dr hab. Adam Ziółkowski

Historia średniowieczna:
Prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Prof. dr hab. Roman Michałowski
Dr hab. Grzegorz Myśliwski
g._mysliwski_lektury_na_egzamin_z_historii_sredniowiecza_a_i_b1.doc
Dr hab. Aneta Pieniądz
Dr hab. Jerzy Pysiak
Dr hab. Piotr Węcowski
Dr hab. Marcin Pauk

Historia nowożytna:
Prof. dr hab. Urszula Augustyniak
Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW

Historia XIX wieku:
Dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW