Instytut Historyczny UW

Istniejący od 1930 roku Instytutu Historyczny prowadzi interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią, zatrudniając najlepszych polskich specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Celem działalności dydaktycznej Instytutu jest wykształcenie profesjonalistów wyposażonych w liczne umiejętności z wielu dyscyplin naukowych.
W kolejnych latach (2017, 2018, 2019) studia na kierunku historia zajmują pierwsze miejsce w rankingu "Perspektyw", a w latach 2018, 2019 były jedynym polskim kierunkiem "historia" w rankingu QS Top Universities.
           

Ogłoszenia

li.
19
wt.

Praca sekretariatu ds. studenckich w dniu 20 listopada br

Szanowni Państwo,
w związku z jutrzejszym szkoleniem pracowników sekretariatu ds. studenckich zmianie ulegną godziny przyjęć. W dniu 20 listopada sekretariat będzie otwarty dla studentów w godzinach 12.00-15.00 (z przerwą od 13.00-13.30). 
li.
15
pt.

Poszukiwani studenci do projektu historii mówionej!!!

Osoby zainteresowane historią mówioną oraz dziejami naszej uczelni zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych 90-leciu Instytutu Historycznego UW. Warsztaty przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktorantów.