Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Utworzona w 1930 roku jednostka naukowo-dydaktyczna prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią i zatrudniająca najlepszych polskich specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Celem działalności dydaktycznej Instytutu jest wykształcenie profesjonalistów wyposażonych w szereg
umiejętności z wielu dyscyplin naukowych.

Ogłoszenia

lt.
28
sob.

SZKOŁA LETNIA na UNIWERSYTECIE w STRASBURGU 5-11 lipca 2015 r. Jedność w różnorodności? Zbieżności i rozbieżności w relacjach francusko-niemiecko-polskich

Doktorantów, studentów studiów magisterskich oraz III roku studiów licencjackich zapraszamy do udziału w SZKOLE LETNIEJ UNIWERSYTETU w STRASBURGU
lt.
26
czw.

PODANIA O ZMIANY W REJESTRACJI - WYMAGANIA FORMALNE

poniżej zamieszczamy spis podstawowych informacji wymaganych w podaniach o zmiany w rejestracji. Przypominamy także, że podania należy zapisać w systemie USOS, wydrukować, własnoręcznie podpisać i po uzupełnieniu ew. poparć przynieść do sekretariatu ds. studenckich (p. 5 lub 7) w terminie do 10 marca br.
lt.
26
czw.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STYPENDIA ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Michał Michałowski, 75 pkt., Uniwersytet w Wilnie (semestr letni)
Joanna Golec-Islam, 90 pkt., Uniwersytet w Ankarze (semestr zimowy)
Witold Kunicki-Goldfinger, 70 pkt., Uniwersytet w Padwie (semestr letni)